Zasilacze – do kamer

Opis:

Zasilacze w obudowach do kamer

Do 4,8,16 kamer

Zasilacz umieszczony w estetycznej, solidnej metalowej obudowie. Praca zasilacza sygnalizowana jest przez diodę LED umieszczoną w obudowie. Napięcie wyjściowe zasilacza jest stabilizowane. Zasilacz posiada 4,8,16 niezależnych torów prądowych

Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia to 1.5A, przy czym sumarycznie nie należy przekraczać 4,8,16A. Przy równomiernym wykorzystaniu wszystkich wyjść maks. obciążenie dla pojedynczego wyjścia wynosi 880mA. Każdy tor prądowy jest zabezpieczony bezpiecznikiem polimerowym oraz posiada diodę LED informującą o napięciu na danym wyjściu.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!