Satel – Systemy Versa

Opis:

Centrale serii Versa to sprzęt polskiego producenta. Rozwiązanie o sporych możliwościach, przewyższające podstawowe opcje alarmu. Możemy zamontować je w małych ale też w dużych obiektach , wykorzystujących podział systemu na 2 odrębne strefy. Oferuje podstawowe możliwości rozbudowy, oraz umożliwia współpracę z zewnętrznymi modułami komunikacyjnymi GSM/GPRS.

 • maksymalnie 15 wejść plus rozbudowa
  • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  • wybór typów reakcji
  • kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • programowalne wyjścia
 • 2 strefy
 • port RS-232 (gniazdo RJ)
 • komunikator telefoniczny
 • sterowanie systemem:
  • manipulatory LCD lub LED
  • telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
 • programowanie ustawień centrali:
  • lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
  • zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
 • timery
 • pamięć zdarzeń
 • funkcja wydruku zdarzeń
 • monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
  • powiadamianie użytkowników
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
  • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  • programowalny algorytm postępowania centrali
 • modem wewnętrzny 300 bps
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu