Radiolinie – dalekiego zasięgu do 1,5km

Opis :

 Zasięg pilota do 1000 metrów!

Zestaw przeznaczony do sterowania radiowego urządzeniami z dwukierunkową komunikacją pilota z odbiornikiem z niespotykanie dużym zasięgiem wynoszącym nawet 1000 metrów. Z racji dużych zasięgów niezbędne było zastosowanie dwukierunkowej komunikacji pilota z odbiornikiem dzięki czemu użytkownik obserwując diodę LED pilota otrzymuje informację zwrotną czy rozkaz dotarł do odbiornika. Ponadto Można zapytać pilotem sterowniki o stan kanału/kanałów i stan wejścia/wejść WEJ.

FUNKCJA

 • Sterownik posiada dwa kanały wyjściowe: przekaźnikowy i tranzystorowy, oraz jedno niezależne wejście sygnału WEJ,
 • Do WEJścia można dołączyć wyłącznik krańcowy, czujnik kontaktronowy, PGM alarmu, wyjście czujnika ruchu, itp.
 • Każdy kanał sterownika może pracować w trybie bistabilnym i monostabilnym z czasem od 1s do 9999s,
 • Kanał tranzystorowy można konfigurować programowo jako NO lub NC,
 • Wysłanie i dotarcie rozkazu wysłanego pilotem do sterownika potwierdzane jest buzerem pilota, a dioda LED pilota pokazuje aktualny stan kanału/kanałów sterownika/sterowników,
 • Można zapytać pilotem sterowniki o stan kanału/kanałów i stan wejścia/wejść WEJ,
 • Wejście WEJ, może zostać uznane za aktywne (sygnalizowane czerwoną diodą LED pilota), gdy jest zwarte lub rozwarte z masą – konfiguracja programowa,
 • Każdemu zarejestrowanemu pilotowi można nadać/odebrać uprawnienia do zdalnego zarządzania sterownikiem – pilot MASTER umożliwia to samo co przycisk na sterowniku,
 • Każdy pilot posiada niepowtarzalny numer, który zostaje zarejestrowany na jednej z 700 pozycji w dowolnym sterowniku. Pilot może zapytać wybrany sterownik, na której pozycji jest w nim zarejestrowany. Znając numer pozycji pilota w wybranym sterowniku
 • można go usunąć przyciskiem na sterowniku, lub pilotem z uprawnieniami MASTER bez jego obecności.
 • Unikalną cechą zestawu jest możliwość jednoczesnego sterowania jednym przyciskiem pilota obu kanałów sterownika, oraz jednoczesnego sterowania dwóch sterowników będących w zasięgu pilota. Na przykład: przycisk pilota otwiera bramę (sterownik nr1) i włącza światło podjazdu (sterowniknr2). Oba zdarzenia są potwierdzane buzerem i diodą LED pilota.