Zasilanie – Rozdzielacze

Opis:

Listwy bezpiecznikowe (moduły bezpieczników ) przykładowy AWZ 536

  • napięcie zasilania: 10÷30V DC / 10÷24V AC
  • zabezpieczenie: bezpieczniki topikowe 0.5A/1A lub polimerowe
  • ilość wyjść: 4/5 , 8
  • prąd wyjściowy: 5x 0.5A lub 5x 1.0A max
  • sygnalizacja optyczna LED
  • zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe

Moduł bezpiecznikowy AWZ-536 LB5/5×0,5A/2,5/AW przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.). Posiada wejście IN do podłączenia zasilania oraz pięć niezależnie zabezpieczonych wyjść zasilania AUX1÷AUX5. Każde wyjście AUX wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), w postaci bezpiecznika topikowego (F 0,5A lub F 1A) lub bezpiecznika polimerowego PTC 0,5A oraz przepięciowe – warystory. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez pięć diod LED L1÷L5. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda. Wyjście FPS może służyć do zdalnej kontroli stanu modułu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna LFPS. Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm kw.