Systemy p.pożarowe

Opis:

Jesteśmy dystrybutorami :

  • esser
  • aritech
  • polon alfa
  • d+h
  • inim

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru i wskazanie jego miejsca. Dzięki nim powiadamiane są odpowiednie służby – personel, a poprzez system monitoringu straż pożarna. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie, chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku. Możliwe jest też uruchomienie urządzeń gaszących.

Centrale analizują dane z każdej czujki pożarowej i „uczy się” na podstawie zebranych informacji. W celu przeciwdziałania fałszywym alarmom system rozpoznaje sytuacje, w których dany czujnik staje się zabrudzony lub znajduje się w zanieczyszczonym środowisku – informacje te są porównywane z danymi tła, co pozwala na odpowiednie dopasowanie progu alarmu (kompensacja). Centrala ppoż. posiada rozbudowaną logikę – potrafi rozpoznać czynniki kwalifikujące się pod zdarzenie pożarowe i odróżnić je od czynników powodujących fałszywe alarmy. Pozwala na fi ltrowanie oraz rozpoznawanie konkretnych warunków środowiskowych, takich jak choćby para wodna pochodząca z łazienki. Dodatkowo dowolna wielodetektorowa czujka w systemie sama zwiększa czułość – przykładowo w sytuacji, gdy zostanie wykryty wzrost temperatury, drugi detektor czujki, np. optyczny, sam zwiększa swoją gotowość do wykrycia cząstek dymu.

Pętla dozorowa
Centrale wyposaża się w wysoce wydajną adresowalną pętlę dozorową . Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrzegacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adre sowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD.