Oddymianie

Opis:

Centrale z naszej oferty:

  • AFG
  • Mercor
  • D+H

Centrale oddymiania przeznaczone są do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej. Na podstawie przygotowanych algorytmów, umieszczonych w pamięci mikroprocesora, sterownik wykonuje procedury przeciwpożarowe, zgodnie z wytycznymi określonymi przez scenariusz pożarowy. Urządzenia mogą być stosowane w systemach złożonych nawet z 200 elementów (klap i wentylatorów). Współpracuje z centralnym stanowiskiem wizualizacji oraz innymi centralami.