Odbiornik – Sterownik rolet

Opis:

Sterownik STM przeznaczony jest do sterowania roletą, do napędu której zastosowano silnik indukcyjny prądu zmiennego 230V~ z wyłącznikami krańcowymi. Dzięki miniaturowej obudowie sterownik można instalować w puszce instalacyjnej podtynkowej o głębokości 60mm, pod typowym, ściennym włącznikiem do rolet. Większe puszki instalacyjne dostępne są np. w firmie Simet. Sterownik można także instalować w obudowie rolety.
STM może być sterowany z dwóch lub trzech przycisków pilota:

  • dwóch (dotyczy pilotów: DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200, CH8H, CH32H). W tym trybie jeden przycisk włącza i wyłącza otwieranie, a drugi – zamykanie
  • trzech (dotyczy pilota STX). W tym trybie jeden przycisk otwiera roletę, drugi – zamyka, a trzeci – zatrzymuje ruch w obu kierunkach.

Nie jest możliwe sterowanie rolety jednym przyciskiem pilota.

Sterowniki można “sprząc” z systemem alarmowym za pomocą zmodyfikowanego nadajnika MTX lub CTX4H. Jak to zrobić jest opisane w rozwiązaniu problemu 9 dokumentu “Nietypowe wersje” znajdującego się na u góry strony