Satel – Systemy Integra

Opis:

Centrale serii Integra to obecnie najlepiej rozwijające się systemy alarmowe w naszym kraju. Sprzęt polskiego producenta, najlepsze rozwiązanie do obiektów w których chcemy wykorzystać jego wszystkie możliwości. To już nie tylko alarm. To potężne narzędzie, które może pracować w tle.

Najchętniej wybierane centrale przez automatyków, którzy z domu robią pracujący organizm popularnie nazywanym iQ domem.

Możemy zamontować je w małych ale też w wielkich obiektach , wykorzystujących podział systemu na odrębne strefy. Oferuje podstawowe możliwości rozbudowy, oraz umożliwia współpracę z zewnętrznymi modułami komunikacyjnymi GSM/GPRS.

 • maksymalnie 256 wejść
  • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  • wybór typów reakcji
  • kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • programowalne wyjścia
 • strefy
 • port RS-232 (gniazdo RJ)
 • komunikator telefoniczny
 • sterowanie systemem:
  • manipulatory LCD lub LED
  • telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
 • programowanie ustawień centrali:
  • lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
  • zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
 • timery
 • pamięć zdarzeń
 • funkcja wydruku zdarzeń
 • monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
  • powiadamianie użytkowników
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
  • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  • programowalny algorytm postępowania centrali
 • modem wewnętrzny 300 bps
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu