Automaty do bram skrzydłowych, specjalne

Opis:

Odpowiedni do montażu na słupach o średnich i dużych wymiarach. Ramię łamane pozwala na poruszanie bramami skrzydłowymi posiadającymi skrzydła o maks. długości do 2,3 m.

Nowe funkcje, najwyższa technologia

  • wbudowana centrala sterująca także w wersji zasilanej napięciem 24 V;
  • krótki czas montażu;
  • zintegrowane z siłownikiem ograniczniki mechaniczne z możliwością regulacji krańcowych pozycji otwierania i zamykania eliminują uciążliwe i duże ograniczniki montowane do podłoża.

Zalety

Dla instalatora: uproszczenie wykonania połączeń elektrycznych dzięki obecności jednego, trzyżyłowego przewodu (wersja 24V), technologia EN Tested umożliwiająca uzyskanie certyfikatu zgodności instalacji z Normami Unii Europejskiej.

Dla użytkownika: zarządzanie ruchem i hamowaniem bramy, możliwość ich pełnej regulacji stanowią gwarancję bezpiecznej i niezawodnej pracy.

Bezpieczeństwo … zawsze i wszędzie

  • Bezpieczeństwo także przy zamkniętej bramie, każde polecenie jest anulowane w przypadku wykrycia przeszkody przez urządzenia zabezpieczające;
  • Silnik z wbudowanym enkoderem, który ułatwia zarządzanie fazami hamowania i wykrywania przeszkód;
  • Autodiagnostyka urządzeń zabezpieczających;
  • Dźwignia wysprzęglająca znajduje się w pozycji umożliwiającej proste i wygodne otwieranie ręczne bramy w przypadku przerwania dostawy prądu.

Prostota i oszczędność

Fast40 pracujący przy napięciu 24 V wykorzystuje nową technologię “Sleep Mode” optymalizującą zużycie energii elektrycznej w fazie nieaktywności silnika.
Siłownik jest kompatybilny z innowacyjnym panelem zasilającym wykorzystującym energię słoneczną Zero-E. Takie rozwiązanie umożliwia działanie bramy także w strefach pozbawionych tradycyjnej sieci elektrycznej.