Akcesoria – Moduły rozbudowy wejść, wyjść

Opis :

Ekspandery wejść i wyjść

Urządzenia umożliwiają rozbudowę central o dodatkowe 8 wejść przewodowych, a także 8 programowalnych wyjść:

 • obsługa konfiguracji:
  • NO, NC
  • EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
  • 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
 • obsługa czujek roletowych i wibracyjnych (tylko centrale alarmowe)
 • rozbudowa systemu o 8 wejść
 • rozbudowa systemu o 8 wyjść:
  • 4 wyjścia typu OC
  • 4 wyjścia przekaźnikowe
 • możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

Expandery występują bez obudowy / sama płytka elektroniki / oraz w obudowie na szynę TH