Akcesoria – Komunikacja, powiadamianie

Opis:

Komunikacja  i powiadamianie

DZWONEK i SMS

Podstawowym zadaniem skutecznego systemu alarmowego jest powiadomienie o wykryciu zagrożenia. Z tego właśnie powodu urządzenia z grupy „komunikacja i powiadamianie” pełnią bardzo istotną rolę w systemie, niezależnie od wykorzystywanej technologii. Możliwości wykorzystania tych urządzeń są jednak dużo większe. Można je zastosować do osobistego powiadamiania osób zainteresowanych, poprzez przekazywanie informacji do firmy realizującej ochronę fizyczną, jak również do zdalnej konfiguracji i zarządzania systemem alarmowym.

Użytkownik  dostaje wiadomość o alarmie / dzwonnikiem , sms-em / a może też wysłać polecenie do załączenia centrali, włączenia światła itp.

W naszej ofercie, stałej sprzedaży moduły :

  1. Satel GPRS -X, GPRS -A, INT-GSM
  2. GSM2000 Elmes